داوری در باب تعارض آرای نجاشی و دیگر رجال شناسان متقدم شیعه
52 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » بهار و تابستان 1384 - شماره 35 و 36 » (27 صفحه - از 211 تا 237)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی