تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی (ره) با استناد به منابع روایی شیعه
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصّصي شيعه شناسي قم شماره 13 بهار سال 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی