پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن
33 بازدید
ناشر: دفتر پژوهش و نشر سهروردی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی